Jako už předešlé roky a desetiletí je opět rozpočet města sestaven ve výdajové složce se značným diskriminačním podfinancováním městské části Poříčí.

K jednotlivým kapitolám:

VÝDAJE , 10, 13 ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST

1/ Kapitola  Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky

Celkem 7.982 tis,  pro Poříčí vyčleněno 465 tis (oprava chodníků v ul. Junáků a Sokolská 325 tis, nákup a umístění závěsných květinových mís na Lipovém náměstí 130 tis)

2/ Kapitola Odbor rozvoje města

Doprava:  celkem 38.425 tis, pro Poříčí 8.000 tis

  • z toho 7500 tis akce, nazvaná „Rekonstrukce ul. Ječná – I. etapa (vybudování komunikace u nádraží ČD)“ … jedná se o pro Poříčské občany nepotřebnou komunikaci k nádraží od firmy Kasper Kovo. Význam této komunikace může mít zásadní význam pro soukromou firmu a řeší zřejmě její komplikovanou dopravu těžkých rozměrných nákladních vozidel  (kamionů, doprava sbíjených vazníků apod.) „do“ a „z“ areálu podniku. Je pro mne nepochopitelné, proč Město má investovat obrovské finanční prostředky daňových poplatníků do této komunikace, když havarijní stav komunikací s chodníky v celém Poříčí je dlouhodobě neřešen.  Jestliže pak bude výsledkem realizace této akce zvýšení provozu těžké nákladní dopravy ulicí Voletinskou a Lipovým náměstím (!!!) s výjezdem na krajskou silnici Úpice – Trutnov s již dnes komplikovaným dopravním stavem, pak už nevím, co si o zájmech zastupitelů, schvalujících rozpočet mám myslet. Nabízí se souvislost s připravovanými nájezdy na dálnici (rychlostí silnici) do Polska, ptám se ale proč si však nyní soukromá firma nefinancuje své podnikatelské aktivity. Že tento záměr vůbec nebyl poříčské veřejnosti prezentován a diskutován (Město přece má „svoje“ periodika Radniční listy, Trutnovinky) je příznačné. V jiných městech by podnikatel musel velmi draze zaplatit za možnosti řešení příjezdů po pozemcích ve vlastnictví města, v Trutnově budou pro tento soukromý záměr pozemky města využity bezplatně, dokonce ještě město zafinancuje vybudování komunikace a bude se o ni pak starat (zimní údržba atd.)
  • 500 tis na vybudování nové cyklostezky v Poříčí (tedy pokračování cyklostezky z Trutnova)

Vodní hospodářství:  celkem 800 tis, pro Poříčí

Vzdělávání: celkem 25.190 tis, pro Poříčí 0

Kultura: celkem 9.170 tis, pro Poříčí 0 (pouze Voletiny oprava varhan 150 tis)

Tělovýchova a zájmová činnost: celkem 3.756 tis, pro Poříčí 3.470 tis

  • částka 3.470 obsahuje dokončení akce z roku 2015 „Loděnice“. Jedná se o kritizovanou akci, která se do loňského rozpočtu dostala podivným způsobem a zejména se jedná o akci, která ani neslouží Poříčským občanům, kteří ji nepotřebují (slouží  převážně Trutnovským sportovcům)

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:  celkem 24.895 tis, pro Poříčí

  • v této položce mne velmi zaráží výše předpokládaných nákladů na zpracování projektové dokumentace „Středisko volného času“ .. 5.000 tis, dále „Rekonstrukce krytého bazénu“ … 5.000 tis. Při současném trendu „slušných“ cen projektových prací zhruba 5 % z předpokládaných investičních nákladů akce, by obě akce měly předpokládané investiční náklady po 100 mil Kč. Je jasné, že obě uvedené akce jsou lokalizovány v Trutnově (na Poříčí už asi pak moc nezbude)
  • proč není ve výčtu projektů žádná připravovaná akce v Poříčí (jak mi v odpovědi na otevřený dopis vysvětloval pan starosta), nevím. Bohužel jsme se nedočkali požadované projektové přípravy rekonstrukce neutěšeného stavu Lipového náměstí v Poříčí, ptám se proč ?

Ochrana životního prostředí:  celkem 490 tis, pro Poříčí

—————

Čtěte také:  Reakce na článek M. Šnajdra o dění v Poříčí

Pro zajímavost jsem propočetl procentuální podíl celkových nákladů výdajů s akcemi pro Poříčí s výsledkem:

  • TST s.r.o.- účelové prostředky:  7.985 tis. vs. 455 tis ….tj. 5,7 % (pro Poříčí)
  • Odbor rozvoje města: 102.236 tis vs. 11.925 tis … tj. 11,6 % (pro Poříčí)

Pro korektnost doplňuji, že některé položky rozpočtu (např. opravy komunikací – havarie, oprava dopravního značení – přechody, oprava drobných památek apod.) se týkají (snad) částečně i Poříčí.

Návazně na předešlou korespondenci (otevřený dopis zastupitelům města ze září minulého roku, odpověď pana starosty, moje reakce na odpověď pana starosty – již bez odpovědi) nesouhlasím s dlouhodobým podfinancováním městské části Poříčí  a žádám zastupitele o zajištění úpravy rozpočtu před jeho definitivním schválením.

Opětovně navrhuji zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 projektovou přípravu rekonstrukce Lipového náměstí (architektonická soutěž ?), a následně realizaci kompletní rekonstrukce Lipového náměstí s mobiliářem, dále zahrnutí potřebných částek pro rekonstrukce komunikací v Poříčí  – chodníky v ulici Voletinská, chodníky v ulici Náchodská, chodníky v ulici Sportovní,  povrch vozovky v ulici Dřevařská, spojka mezi Náchodskou a Benešovou (u prodejny řeznictví) a další podle prověření stavu na místě. Dále zahrnutí vybudování dětských hřišť.

Miroslav Šnajdr