Vedení města je nuceno reagovat na šíření nepravd ze strany pana Miroslava Šnajdra o tom, že město Trutnov do své části Poříčí vůbec neinvestuje. Psát o „diskriminačním podfinancování“ této části není založeno na pravdě a vedení města s tímto tvrzením zásadně nesouhlasí.

Město Trutnov se skládá celkem z 21 místních částí. Každá je svým způsobem specifická. Některá slouží především jako rezidenční zóna, jiná je naopak spíše průmyslově založená a další, jako například centrum, láká turisty na historické památky, koncentrují se zde služby pro občany a sídlí zde řada institucí. Poříčí bylo a je svým charakterem průmyslovou částí.  I z tohoto důvodu je zcela na místě, aby zde město podporovalo rozvoj firem a podniků a snažilo se pomoc při tvorbě potřebného zázemí. Samozřejmě město myslí i na zdejší občany a dělá vše pro to, aby zde kvalita života stále stoupala. Důkazem je i fakt, že za posledních 15 let zde bylo na velké akce investováno 70.000.000 Kč.

Neméně významné jsou ovšem i investice schválené na rok 2016 za více než 14.000.000 Kč. Na investiční akce je v letošním roce vyhrazena částka 77.000.000 Kč, tudíž do Poříčí putuje 19% z celého objemu těchto finančních prostředků, což za „diskriminační“ chování skutečně nelze považovat.

Je nutné opravit pana Šnajdra a jeho tvrzení, že se nepřipravují žádné akce v oblasti bydlení, vzdělávání a kultury. Jen namátkou lze zmínit například zahájení rekonstrukce komunikace v ul. Ječná za 7.500.000 Kč, která značně uleví části Poříčí od kamionové dopravy a bude mít další návaznost na dopravu po vybudování dálnice. Ostatně, město tak reaguje na žádost samotných obyvatel Poříčí z minulých let o dostavbu této ulice. Další prostředky byly vyčleněny na opravy chodníků, jako například v ul. Junáků a ul. Sokolská. Potřebného chodníku ke školce se sice dočkají obyvatelé Voletin, ovšem tento chodník slouží také občanům Poříčí. Obdobně tomu bude i u plánované výstavby přechodového ostrůvku u Ekvity. Neopomnělo se ani na cyklisty, protože je připravován projekt na pokračování cyklostezky v Poříčí.

Čtěte také:  Špatné zprávy pro obyvatele Poříčí

Ani na oblast vzdělávání se nezapomnělo, jak se pan Šnajdr domnívá, jelikož do Základní školy v Poříčí hodlá město v tomto roce investovat přibližně 1.000.000 Kč, a to na novou fasádu školní budovy.

To je však výčet pouze největších položek, město však každý rok realizuje řadu menších akcí. Například herními prvky postupně doplňuje stávající hřiště, průběžně opravuje poškozené části komunikací i chodníků nebo zde doplňuje vánoční osvětlení.

Opravilo se zde také hlavní schodiště do kostela sv. Petra a Pavla, kde se provedly i další drobné práce na interiéru za částku 250.000 Kč. V tomto kostele navíc chystáme varhanní koncert, takže město zde myslí i na kulturní vyžití.

Nelze však opomenout ani poměrnou část nákladů, které město vynakládá v Poříčí na zimní a letní údržbu veřejných prostranství, provoz veřejného osvětlení, náklady na provoz MHD v Poříčí, činnost městských strážníků atd.

Pan Šnajdr se staví do pozice mluvčího obyvatel Poříčí, pokud však je on nebo kdokoliv jiný nespokojen se situací v této části města, kdykoliv může přijít městský úřad nebo se zúčastnit zasedání Zastupitelstva města Trutnova a své připomínky sdělit.

(Vyjádření bylo publikováno na úřední desce www.trutnov.cz  29.03.2016)

Celý článek Miroslava Šnajdra je zde:      „Špatné zprávy pro obyvatele Poříčí“