Připomínky k návrhu rozpočtu města Trutnov pro rok 2017 a k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019, zveřejněných na úřední desce a webových stránkách města Trutnov. Ke…
Continue Reading