V předvánočním shonu si volení zástupci občanů města Trutnova ukrojili pár hodin ze svého času a schválili tradiční Trutnovské rozpočtové provizorium. Česky řečeno, určili za co, a za jakých podmínek bude Město utrácet peníze svých obyvatel (a ostatních daňových poplatníků).

Město Trutnov, možná jako jediné v Evropské Unii, nemůže již několik let připravit řádný rozpočet města na budoucí rok. Prý to není možné, není dosud schválen státní rozpočet, neví se, jaké budou výnosy z daní, prostě to nejde, a je to vlastně výhodné.

Každý ekonom (myslím tím kvalitní, zodpovědný ekonom) podle svých znalostí, zkušeností, samozřejmě i schopností, s využitím informací z minulých let, umí (a musí umět) naplánovat hospodaření svého podniku, firmy, státu, kraje, nebo Města (ono to platí i pro rodinu) již na konci roku, s předpokládaným rozpočtem na budoucí rok. Že pak dojde v průběhu roku k drobným úpravám a dopřesnění, je normální, jedná se přece o rozpočet na budoucí rok. V Trutnově to nejde. Víte proč?  No protože rozpočet je dokument, který se ze zákona musí zveřejnit, a tím se musí umožnit občanům, aby se k němu vyjádřili, a případně vznesli své připomínky. U rozpočtového provizoria se nic nezveřejňuje, tedy ani se nic nepřipomínkuje. Tak se občané mohou s rozpočtem seznámit  teprve po uplynutí celého jednoho čtvrtletí budoucího roku !  No  pak už je na připomínky trochu pozdě, že? Má to ale svou logiku (rozuměj logiku vedení města).  On totiž není o diskuzi s veřejností zájem (mohl by nám do toho někdo mluvit, nebo ještě hůře, zasahovat). Několik roků v Trutnově uplatňovaná praxe při „rozpočtování na budoucí rok“ se prý osvědčila. Vedení města svým „demokratickým“ postupem (však je v Trutnově u moci Občanská „demokratická“ strana)  projedná v komisích, radě města a nakonec schválí v zastupitelstvu města rozpočtové provizorium.

Opozice v zastupitelstvu, která je v demokratickém zřízení „pojistkou“ a plní funkci „kontrolora“, se smrskla na dva osamělé zastupitele, navíc jeden z nich momentálně čelí soudní žalobě za poškození dobrého jména a „cti“ osob, které řídili firmy, realizující po několik let (či spíše desetiletí) zajímavé zakázky Města. Ostatní nekoaliční subjekty (Sociální demokracie, Piráti, KSČM …) v Trutnově nepřipomínkují a „nerebelují“. Každý druhý zastupitel je vedení Města zavázán, tu dotace na opravu zimního stadionu, tam dotace na podporu podnikání, tady investice do školy, kterou řídí zastupitel, a tak dále). Pan starosta za dvacet let, co se pohybuje v politice, je zkušeným matadorem a ví si rady.

Ve změnách rozpočtu, které pak vedení města předkládá zastupitelstvu ke schválení (zopakujme si: po uplynutí prvního čtvrtletí v roce na konci března schválení rozpočtu, v dubnu už první změna, pak následují další 3, někdy 4 změny – například v červnu, v září, v prosinci, v roce 2016 například se měnil rozpočet částkou 60 miliónů korun). V polovině roku po 2 změnách si již nikdo nepamatuje, jaké částky byly předloženy v rozpočtu v březnu, natož v rozpočtovém provizoriu v prosinci.

Aby to bylo dovedeno do dokonalosti, v rozpočtovém provizoriu se nerozepisují všechny položky. Tak například v klíčové kapitole výdajů, v plánovaných investičních akcích, jsou rozepsány na rok 2018 je některé akce a 30 miliónů korun je bez uvedení akcí, v ekonomickém žargonu se tomu říká „inflační položka“.

Co bude v částce 30 milionů korun, si může každý jen představovat (nebo přát ?). Navíc zastupitelům není v podkladech pro schválení provizoria a potom rozpočtu předkládán rozpis „prostavěnosti“ na jednotlivých akcích, takže při všech těch změnách ani zastupitel neví, kolik která akce stojí. Dlužno dodat, že současní zastupitelé se ani po těchto informacích nepídí.

Již několik let se jako občan městské části Poříčí snažím o to, aby se změnila dlouhodobá diskriminační investiční politika Města k okrajovým městským částem Trutnova a zejména k Poříčí.

V roce 2017 prodalo Město poslední objekt v Poříčí, budovu bývalého kina Odeon, která mohla a měla sloužit pro občany Poříčí. Byla tak dokonána situace již tak neexistující občanské vybavenosti této městské části. Stejně dopadnou Voletiny a Lhota (prodej posledních objektů – restaurací s tanečními a divadelními sály, ve vlastnictví Města). Žádné pro Poříčí zajímavé investiční akce v Poříčí se neplánují (co kapitoly kultura, bydlení, tělovýchova, zájmová činnost atd.?).

Nic se nebude dělat ani s ubohým stavem náměstí v Poříčí a s dopravou. Děti, spěchající do škol v Poříčí přecházejí komunikace mezi kamiony. U kostela na náměstí myjí v přestávkách mezi linkami řidiči Městské hromadné dopravy interiéry svých parkujících autobusů. Bezpečnostní kamery do Poříčí nedohlédnou (žádné se nebudou instalovat). Pěšího strážníka Městské policie nepotkáte (i když Město zřídilo v Poříčí služebnu). Přitom si Město půjčilo 350 milionů korun na velkolepé akce Středisko volného času a Rekonstrukci krytého bazénu s aquaparkem (samozřejmě budou realizovány v „centrálním“ Trutnově) a úvěr bude deset let splácet (ročně 35 milionů).

Kolik finančních prostředků z výdajové částky 375 mil na investice tedy dává Město do Poříčí v roce 2018 ? Pět milionů do pro občany Poříčí „nepotřebné“ Rekonstrukce ulice Ječná (asi přesun prostředků z roku 2017, protože první etapa u nádraží je již dostavěna!). Dvěstě tisíc na projekt cyklostezky, opakující se položka po 3 roky ! (vždy se přesune do dalšího roku) a 2,5 milionu na realizaci cyklostezky (která měla být dostavěna už v roce 2016).  To jsou celá 2 %,  k neuvěření !  Napadá mne, že by se na investice v Poříčí mohly použít finance, získané z promíjených oprávněných sankcí za neplnění smluvních závazků vůči Městu. Jenže ty jsou buď promlčeny (proč asi ?), nebo na nich Město netrvá.  Už slyším odpověď.  Vždyť středisko volného času  a Bazén jsou taky pro Poříčáky. Mohou si tam děti a senioři dojet MHD, nebo vlakem, že ?

U vánočního stromku si zazpíváme koledy, popřejeme si se svými blízkými mnoho zdraví, štěstí a klidu, a jen potajmu si budeme přát, aby v tom novém volebním komunálním roce bylo lépe nejen pro vyvolené, ale i pro obyčejné lidi i na okraji Trutnova.

Krásné Vánoce všem přeje

Miroslav Šnajdr

občan městské části Poříčí